Missie, financiën en beleid

Missie en doelstellingen

De missie van de Gustav Mahler Stichting Nederland is het levend houden van de aandacht voor Gustav Mahler en zijn muziek, en zijn bijzondere plaats in het Nederlandse muziekleven.

Om dit te bereiken biedt de Gustav Mahler Stichting Nederland voor haar donateurs:

-        het tijdschrift Gustav Mahler Magazine over het leven en werk van Gustav Mahler als spiegel van zijn tijd;

-        de e-mailnieuwsbrief Mahler Nieuws met de laatste 'Mahleriana';

-        Mahler-dagen met lezingen van vooraanstaande sprekers en uitdagende werkvormen;

-        een online kenniscentrum met o.a. een (artikelen)databank, nieuws, video’s en podcasts.

-        nieuws over concerten, recensies van opnames en uitgaven uit binnen- en buitenland;

-        de gelegenheid om orkestrepetities van Mahler-concerten bij te wonen;

-        de uitgave van bijzondere producties, zoals boeken, cd’s en dvd’s.

Ten slotte bevordert de Gustav Mahler Stichting het doen van wetenschappelijk onderzoek en beheert zij het Mahler Archief bij het Nederlands Muziek Instituut (NMI) in Den Haag. De boekencollectie van de GMSN bij het NMI is te raadplegen door in de catalogus te zoeken met de zoekterm "mahlerverzameling".

 

 

 

Contact

Website: www.gustavmahlerstichting.nl / www.gmsn.nl

E-Mail: info@gmsn.nl

Bestuur: db@gmsn.nl

Webmaster: webmaster@gmsn.nl

Facebook / Linkedin: Gustav Mahler Stichting Nederland

 

KvK, ANBI, beleid en Financiën

De Gustav Mahler Stichting Nederland bestaat sinds 1978 en heeft de ANBI status (RSIN: 815402739)
en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: KVK 41150580.

 

Bankrekening

Gustav Mahler Stichting Nederland

IBAN: NL 29 INGB 0000 1456 77

BIC: INGB NL 2A

 

Internationaal

Internationale Gustav Mahler Gesellschaft, Wenen, Oostenrijk
gustav-mahler.org/

Gustav Mahler Vereinigung, Hamburg, Duitsland
www.gustav-mahler-vereinigung.de

The Gustav Mahler Society, Chorleywood, Verenigd Koninkrijk
www.mahlersociety.org

The Mahler Foundation
www.mahlerfoundation.org

The Gustav Mahler Society of New York
www.gmsnyc.org/

Colorado MahlerFest, Boulder, Verenigde Staten
www.mahlerfest.org

 

Privacyverklaring

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
De GMSN legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het administreren van donateurs en vrienden van de GMSN, voor de verwerking van donaties en giften of voor de verwerking van contactverzoeken. Daarnaast gebruikt de GMSN e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven als u daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt uzelf afmelden voor nieuwsbrieven via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@gmsn.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
De GMSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tijdelijk lokaal bewaard op de computers van de penningmeester, de secretaris en de webmaster. Daarnaast worden de gegevens bewaard in de cloud, op de server van de host van de website van de GMSN en op de server van een derde partij die wij gebruiken om nieuwsbrieven te versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De GMSN verkoopt uw gegevens niet aan derden. De GMSN verstrekt uw gegevens alleen aan partijen die diensten voor haar uitvoeren en dan alleen die gegevens die voor de desbetreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan de GMSN toevertrouwde informatie wordt door haar en door haar leveranciers vertrouwelijk behandeld. De GMSN blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden.

Cookies
De GMSN gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruikt de GMSN analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de GMSN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de GMSN hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uzelf te allen tijde afmelden als donateur of vriend van de GMSN. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de GMSN. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij de GMSN een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover de GMSN beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gmsn.nl.

Beveiliging
De GMSN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan de GMSN of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de GMSN.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Gustav Mahler Stichting Nederland
Eeuwigelaan 38
1861 CM Bergen (NL)
e-mail: secretaris@gmsn.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de GMSN geen controle heeft. De GMSN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze door derden aangeleverde of beschikbaar gestelde content.

 

Verklaring rechtenbeheer

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) maakt voor het realiseren van haar doelstellingen soms gebruik van materiaal van anderen, zoals geluids- en/of filmfragmenten, concertopnames of foto’s dan wel fragmenten uit partituren, bladmuziek, boeken of teksten.

De GMSN spant zich in het gebruik van dit materiaal goed met de rechthebbenden te regelen in een licentie of anderszins en de juiste bronvermelding op te nemen. Ondanks die wens en de inspanningen om de eigenaren van het desbetreffende materiaal op te sporen, kan het zijn dat u als eigenaar van materiaal niet gevonden bent.

Indien u vragen heeft over door de GMSN gebruikt materiaal of wanneer u van mening bent dat de GMSN uw materiaal buiten uw medeweten gebruikt heeft, gelieve u zich te wenden tot:
Gustav Mahler Stichting Nederland
Eeuwigelaan 38
1861 CM Bergen (NL)
e-mail: secretaris@gmsn.nl