Rechtenbeheer Gustav Mahler Stichting Nederland

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) maakt voor het realiseren van haar doelstellingen soms gebruik van materiaal van anderen, zoals geluids- en/of filmfragmenten, concertopnames of foto’s dan wel fragmenten uit partituren, bladmuziek, boeken of teksten.

De GMSN spant zich in het gebruik van dit materiaal goed met de rechthebbenden te regelen in een licentie of anderszins en de juiste bronvermelding op te nemen. Ondanks die wens en de inspanningen om de eigenaren van het desbetreffende materiaal op te sporen, kan het zijn dat u als eigenaar van materiaal niet gevonden bent.

Indien u vragen heeft over door de GMSN gebruikt materiaal of wanneer u van mening bent dat de GMSN uw materiaal buiten uw medeweten gebruikt heeft, gelieve u zich te wenden tot:
Gustav Mahler Stichting Nederland
Eeuwigelaan 38 1861 CM Bergen (NL)
e-mail: info@gmsn.nl